SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
respekte´ra verb ~de ~t re·spekt·er·arkänna eller visa respekt för komm.JFRcohyponymuppskatta 2cohyponymvärdera 2cohyponymakta 2 hon respekterade honom som kollega men inte som privat­personhan respekterade hennes å­sikter även om han inte gillade demäv. försvagatta hän­syn till vi måste respektera att han är blygäv. ngt ut­vidgatinte ifråga­sätta, hörsamma respektera ett beslutrespektera en förordningrespektera ngn/ngt/SATSsedan 1613Subst.:vbid1-297282respekterande