SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
resulte´ra verb ~de ~t re·sult·er·arge till resultat förhandlingarna resulterade i en vapen­vilaen sträng åt­hutning brukade resultera i tåraräv. i absolut an­vändning (särsk. i sportjargong)ett vackert an­fall som resulterade (i mål)resultera (i ngt/SATS)sedan 1855av fra. résulter med samma betydelse; av lat. resulta´re ’studsa till­baka’, i medeltidslat. ’upp­stå’; jfr saltomortal Subst.:vbid1-297527resulterande