SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
resumé substantiv ~n ~er re·sumé·er(kort) samman­fattning av händelse­förlopp t.ex. i roman (särsk. när den publiceras som följe­tong) bok.JFRcohyponymöversiktcohyponymsammandrag en kort resumévarje nytt av­snitt av tv-serien in­leddes med en resuméen resumé (av/över ngt/SATS)sedan 1797av fra. résumé med samma betydelse; till resumera