SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
resume´ra verb ~de ~t re·sum·er·argöra resumé av viss fram­ställning etc. mindre brukl.komm.JFRcohyponymsammanfatta resumera (ngt)sedan 1808av fra. résumer med samma betydelse; av lat. resu´mere ’åter­ta’; jfr konsumera, presumera Subst.:vbid1-297531resumerande, vbid2-297531resumering