SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rik`tlinje substantiv ~n ~r rikt|­linj·envanligen plur. an­visning om huvud­dragen av viss verksamhet och hur den ska gå till komm.JFRcohyponymdirektiv etiska riktlinjerut­arbeta riktlinjer för verksamhetendra upp riktlinjer för det fort­satta arbetetriktlinjer (för ngt/SATS)sedan 1898