SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
risk substantiv ~en ~er risk·enmöjlighet till negativ ut­veckling eller negativt resultat af.ekon.JFRcohyponymchanscohyponym1fara riskfaktorrisktagningexplosionsriskskaderisksmittoriskut­sätta sig för riskerrökare löper stor risk att få lung­cancerhon tog sig över ravinen med risk för livetmed risk att verka o­artig måste jag fram­hålla ...risk för dåligt väder till helgensärsk. i fråga om (på­börjande av) handling som kan få negativt resultati vissa ut­tryck ta (stora) riskerspec. i ekonomiska samman­hang (ibl. neutralt)riskvilligsprida riskernaföre­taget tog risken att satsa på upp­finningen”risk” har definierats som ”variation av värde”spec. äv. i försäkringssammanhangriskbedömningsjälvriskäv. om person som upp­fattas som farligsäkerhetsriskrisk (för ngt/att+V/SATS), risk (att+V/SATS)på egen riskmed eget an­svar för eventuella skadoringa regel­bundna vatten­prover tas så all ostronätning sker på egen risk sedan 1629av fra. risque med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.