SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
riskera [-ke´-] verb ~de ~t risk·er·arut­sätta sig för risken som fram­går av samman­hanget af.ekon.hon ville inte riskera att missa tågetäv.ut­sätta sig för risken att råka ut för riskera fängelsehon ville inte riskera ett eventuellt av­slagäv.ut­sätta (ngt) för risken att gå förlorat JFRcohyponymvåga 2cohyponymäventyra riskera hus och hemriskera liv och lemhan skulle aldrig riskera livet för någonhon ville inte riskera deras vänskapspec. med avs. på (större) ekonomisk till­gång (el. med avs. på kund­krets)han riskerade en stor del av kapitaletde riskerar sina kunder genom att stänga affären en månadäv. (med konstruktionsväxling) om icke-personlig före­teelseaffären riskerar att stupa på de nya skatte­reglernariskera ngn/ngt/att+V/SATSsedan 1630Subst.:vbid1-299318riskerande