SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ros substantiv ~en ~or ros·entyp av stor, ofta väl­doftande blomma på taggig stjälk röd el. skär men äv. gul, vit m.m.; ofta upp­fattad som den vackraste prydnadsblomman bot.komm.rosenbuskerosenknopprosenrödnyponrosröda rosorvita rosorgula rosorett fång rosorhan sände en röd ros till sin älskadeäv. om mot­svarande buskerosenhäckrosenrabattrosenspaljérosenträdgårdmossrosvresrosplantera rosor i träd­gårdenäv. om an­dra blommori sammansättn. alprosjulrosstockrosvätterosäv. bildligt om före­teelse med (i ngn mån) liknande form el. färgisroskompassroshon hade rosor på kinderna efter språng­marschenäv. i ut­tryck för upp­skattning, kärlek, skönhet etc.JFRcohyponym3ros dagens ros går till sjuk­sköterskan Rigmorhon var Svartbäckens rödaste rosdubbla rosorrosor med mer än en krans av kron­bladplantan lyser med stora, röda och fyllda blommor som på­minner om dubbla rosor ingen ros utan törnendet finns ingen­ting som har en­bart positiva egenskaperinte vara ngn dans på rosorsedans 1 sedan 1385Klosterläsningfornsv. ros, rosa; av lat. ros´a med samma betydelse; jfr rhododendron, rosett Rosornas krig.Gängse benämning på de öppna meningsmotsättningarna mellan LO och det socialdemokratiska partiet under 1980- och 90-talet (med tanke på socialdemokraternas emblem, en röd ros); urspr. om kriget i England på 1400-talet mellan husen Lancaster och York
2ros substantiv ~en ros·enen sjukdom som yttrar sig i av­gränsade, röda svullnader i huden och orsakas av streptokocker med.rosfeberäv. om vissa an­dra sjukdomari sammansättn. bältrosknölrossedan 1578av ty. Rose med samma betydelse; samma ord som 1ros
3ros substantiv ~et ros·etberöm komm.JFRcohyponym1ros romanen har fått mycket ros av kritikernaris och rosseris 1 sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. ros; till 2rosa