SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
roulett [rolet´] substantiv ~en ~er el. rouletteroulette [rolet´]~n [-en] ~r [-er] roul·ett·enett hasard­spel om pengar som av­görs genom att en kula släpps ner på en roterande skiva som är försedd med fack vars färg och nummer av­gör vinst el. förlust enl. bestämda regler spel.roulettbordspela roulettvid spel på enkla chanser i roulett är bankens för­del bara 1,4%äv. om spel­bordet, lokalen, före­taget etc.rouletten stängde klockan 2rouletten i Monte Carlorysk roulettav­fyrning mot det egna huvudet med en revolver som är laddad med bara ett skottvarvid slumpen avgör om skottet avlossasfilmen in­leds med en stark scen där två män spelar rysk roulett ○ äv. bildligt om mycket farlig risk­tagningom man kör bil o­nykter spelar man rysk roulett med både sitt eget och an­dras liv sedan 1745av fra. roulette med samma betydelse, diminutiv till roue ’hjul’; till lat. rot´a ’hjul’; jfr rotera