SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rys`k-ortodox adjektiv ~t rysk-orto·doxsom har att göra med den rysk­språkiga delen av den form av kristendom som ut­övas i Balkanländerna, det östligaste Medelhavs­området och Ryss­land med vissa omkring­liggande länder och som präglas av starkt intresse för kult och mystik relig.JFRcohyponymgrekisk-ortodoxcohyponymromersk-katolsk sedan 1915