SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sack`a verb ~de ~t sack·aribl. med partikel, särsk.av, efter, utan större betydelse­skillnad komma på efter­kälken Nollde äldre sackade (efter) mer och merhon sackade något i uppförs­backen för att sedan åter dra påibl. bildligtden svenska produktionen sackade i början av 2000-taletsacka (av/efter)sedan 1728 (om far­tyg)trol. av lågty. (sik) sacken ’sjunka; sänka sig’ Subst.:vbid1-305214sackande, vbid2-305214sackning