SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sackaros [´s] substantiv ~en sackar·os·enett kol­hydrat som är upp­byggt av glukos (druv­socker) och fruktos (frukt­socker) kokk.JFRcohyponymrörsocker sackaros före­kommer rikligt i t.ex. socker­rörsedan 1874till sackarin och -os, ändelse som bl.a. betecknar till­hörighet till socker­arterna