SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sadla om [åm´] verb sadlade sadlat sadl·aröver­gå till helt ny och annor­lunda verksamhet från ngt in­vant Nollför­ut var hon präst men nu har hon sadlat om och läser till läraresadla om (från ngt/att+V) (till ngt/att+V)sedan 1639Subst.:vbid1-305313omsadlande, vbid2-305313omsadling