SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sak substantiv ~en ~er [sa`k- äv. sa´k-] sak·en1(mindre) före­mål NollJFRcohyponymting 1cohyponymgrej 1cohyponympryl 1cohyponymobjekt 1 leksakträsakalla barnens saker låg på golvetpacka sina sakeribl. om personned­sätt.hans senaste väninna är en liten röd­hårig saknågra lång­håriga saker störde fridensedan 1430–50Herr Ivan Lejon-Riddarenfornsv. sak ’rätts­sak; böter; orsak; händelse; sak’; gemens. germ. ord, urspr. ’det att söka in­för rätta’; jfr ensak, rannsaka, saker, saklöst, sakna, saköre; besl. med söka 2visst ärende eller visst förhållande som ofta bör åt­gärdas NollJFRcohyponymärende 2 vad gäller saken?låta saken beroskilja på sak och personvar sak har sin tidvi får ta en sak i tagethan var berusad vid kollisionen, och det gör inte saken bättrehans privat­liv har inte med saken att göraom jag har förstått saken rätt så ...håll dig till saken och gör inga ut­vikningardet är väl den naturligaste sak i världen att hälsaäv. försvagatjag ska säga dig en sakden enklaste sak i världen ytterligt enkelthon skriver låt­texter som vore det den enklaste sak i världen det ligger i sakens natursenatur 3 (det är) sak sammadet har ingen egentlig betydelsedet är sak samma om du an­mäler dig i dag eller i morgon gå rakt på saksäga ngt utan om­skrivningarhon är inte rädd för att säga sin mening och går gärna rakt på sak komma till sakenbörja beröra den egentliga fråganhan talade länge och om­ständligt innan han kom till saken saken är biffallt är klartvard.saken är biff, nu har Skånes genom tiderna bäste fri­idrottare ut­setts saken är klar2det av­gör sakensaken är klar – med så dåliga försäljnings­siffror kan vi inte fort­sätta längre sova på sakenfundera på ngt till nästa daghon lovade att sova på saken och åter­komma med svar stor sak (i det)!strunt i det!ngt åld.jag hörde att du är o­rolig över att inte komma i tid till mötet, men stor sak i det! sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen3fråga som inne­håller en rättslig mot­sättning mellan två parter admin.JFRcohyponymärende 2cohyponymrättssak sakframställningsakföraresaksökerigöra sak av ngtdriva sakensaken är ut­ageradhan ville inte söka sak med NNsaken gick till dom­stol(göra) sak (av ngt), (söka) sak (med ngn)ta saken i egna händerlösa problematisk upp­gift en­bart genom egna in­satserparet tog saken i egna händer och genom­förde affären utan mäklarens hjälp sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform sakaR (plur.) 4förhållande som berör (ngns) grund­läggande intressen och betraktas från denna parts syn­punkt; vanligen moraliskt snarare än juridiskt af.JFRcohyponymensakcohyponymhederssakcohyponymhjärtesak kvinnosakprincipsakkämpa för sakenoffra sig för sakende för­trycktas rätt­visa sakde gjorde gemensam sak mot NNäv. försvagatdet är NN:s sak att lösa tvisten(ngns) saksedan 1278, i ensakförläningsbrev utfärdat av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)