SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sakra´l adjektiv ~t sakr·alförknippad med gudstjänst­liv och där­för vördad, hög­tidlig etc. admin.af.relig.MOTSATSantonymprofan sakral konstsakral musiksedan 1871av medeltidslat. sacra´lis med samma betydelse, till lat. sac´er ’helig’; jfr sakrament, sakristia, sakrosankt