SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sakrilegium [-le´g-äv.-le`g-] substantiv sakrilegiet sakrilegier sakri·legi·etkränkning av ngt heligt relig.JFRcohyponymhelgerån sedan 1716av lat. sacrileg´ium med samma betydelse, till sac´er ’helig’; jfr sakral