SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sakrosankt [-saŋ(k)´t] äv. sakrosantsakrosant [-san´t] adjektiv, neutr. ~ sakro·san(k)tsom under inga om­ständigheter får van­helgas urspr. av religiösa skäl men nu­mera ofta all­männare admin.relig.den tidigare sakrosankta kärn­familjensakrosankt (för ngn)sedan 1871av lat. sacrosa´nctus med samma betydelse, till sac´er ’helig’ och sa´nctus ’helig’