SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sa`krätt substantiv ~en sak|­rätt·endel av förmögenhets­rätt som av­ser ägande av före­mål till skillnad från ägande av pengar o.d. ekon.jur.JFRcohyponymobligationsrättcohyponymimmaterialrätt pant­sättning regleras av sakrättensedan 1799