SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1salt adjektiv, neutr. ~ som smakar som havs­vatten, tårar eller svett en av de fyra (el. fem) grund­smakerna admin.kokk.psykol.JFRcohyponym1beskcohyponymsöt 1cohyponymsur 1cohyponymumami saltköttsalt sillsalta mandlarSkagerrak är saltare än Kattegattäv. ngt ut­vidgaten salt vind i­från havetäv. bildligt om före­teelse el. person som gör ett starkt el. fränt in­trycken salt tjejen salt sjö­mansalt kritiksedan mitten av 1300-taletKonung Magnus Erikssons Landslagfornsv. salter; till 2salt
2salt substantiv ~et ~er salt·et1ibl. förtydligat tillkoksalt ett vitt kristalliskt ämne som smakar som havs­vatten, tårar eller svett och huvud­sakligen an­vänds för att förhöja smaken på mat el. för att konservera livs­medel kem.kokk.JFRcohyponym2salt 2cohyponymnatriumklorid bordssalthavssaltkryddsaltörtsaltpeppar och saltut­vinna salt ur havs­vattentäck lång­pannans botten med grovt saltäv. bildligt om ngn/ngt som ut­märker sig genom styrka, fränhet e.d.sarkasmer med salt och stingNN är ett salt i den svenska kultur­debattenkärleken är livets saltattiskt saltfint och bitande skämt eller skämt­lynneguiden under­höll med myter och fakta i lagom blandning, kryddade med attiskt salt strö salt i såren på ngnfort­sätta att plåga ngn som redan liderta ngt med en nypa saltvälja att bedöma ngt med (viss) reservationdet fanns all an­ledning att ta förut­sägelserna om en konjunktur­uppgång med en nypa salt sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. salt; gemens. germ. ord, besl. med lat. sa´l med samma betydelse 2vatten­lösligt ämne som är samman­satt av positiva och negativa joner upp­kommet t.ex. genom att en metall lösts i en syra ämne.JFRcohyponymjonförening saltbildarenärsaltvägsaltsalter bildar kristaller i fast form men upp­löses i vätskorsvavel­syrans salter kallas sulfatäv. om vissa an­dra (vatten­lösliga) ämnenbadsaltfruktsaltluktsaltsedan 1592Ni är jordens salt.Bibel 2000, Matteus 5:13 (Jesu ord till lärjungarna)