SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam- förled 1som in­begriper två eller flera parter betr. o­lika typer av verksamheter NollMOTSATSantonymsär- samarbetesambandsamgåendesamhörigsamlevnadsamnordisksamvaroäv. försvagat betr. ngt med många bestånds­delar e.d.samhällesedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. sam-; gemens. germ. prefix med grundbet. ’till­sammans, förenad med’; identiskt med homo- 2som överens­stämmer (med) Nollsamförståndsamklangsamordnasamtyckasedan början av 1300-talet (i samtycka)Skåne-Lagen