SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1sambuca [-bo´ka] substantiv ~n sambucor sambuc·anett antikt sträng­instrument med sträv klang musikden tre­kantiga sambucanäv. om an­dra typer av instrumentsedan 1773av lat. sambu´ca, grek. samby´ke med samma betydelse
2sambuca [-bo´ka] substantiv ~n sambuc·anen italiensk fläderlikör kokk.ta ett glas sambuca på tavernansedan trol. efter 1960till lat. sambu´cus ’fläder’