SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`fälld adjektiv samfällt sam|­fäll·dasom ut­förs av flera parter till­sammans jur.JFRcohyponymgemensam 2 en samfälld in­sats för en bättre miljöen samfälld kritik mot för­slagetspec. i juridiska samman­hang om gemensam egendom etc.summan av äkta makars samfällda egendom är det samfällda boetsedan 1454Timmermäns Skråfornsv. samfälder, till samfälla sik ’förena sig; komma över­ens’ Ur svenska hjärtans djup en gången samfälld och en enkel sång, som går till kungen fram.C.V.A. Strandberg, Hymn (till Oskar I 1844); den svenska kungssången