SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`hälle substantiv ~t ~n sam|­häll·et1ofta best. f. helhet som består av en större grupp människor som lever till­sammans på ett organiserat sätt admin.samh.JFRcohyponymstat 2 samhällsekonomisamhällskritikersamhällsproblemett mång­kulturellt samhälleett civiliserat samhällestå utan­för samhälletsamhälle och närings­livsamhällets resursersamhället betalar en stor del av sjukvårds­kostnadenman bör inte skylla allt på samhälletmånga an­ser att familjen är samhällets grund­valofta om själva stats­apparatenibl. som förskönande om­skrivningsamhällsomstörtaresamhället måste ha rätt att försvara sig mot sina fienderäv. om organisations­form som består av en viss typ av människor el. har en viss karaktärklassamhällesamhällsvarelsetjuvsamhällevälfärdssamhälleett matriarkaliskt samhälleett samhälle av jägare, plockare och samlareäv. om djurs och växters organiserade livbisamhällesamhällsbildandeväxtsamhällemyrorna lever i samhällenett samhälle (av ngra)det civila samhället den del av sam­hället som tänks vara o­beroende av myndigheteri viss pol. debattdet civila sam­hället i Sverige är vanligtvis starkt när det gäller in­samlingar och bidragsgivande sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. samhälde, till halda saman ’hålla samman’; jfr uppehälle 2mindre tät­ort med ett an­tal offentliga in­rättningar som skola, post, bank m.m. samh.JFRcohyponymby 1cohyponym1ort 1cohyponymagglomeration brukssamhällemunicipalsamhällestationssamhälleett tätt­bebyggt samhälleett typiskt mellan­svenskt samhällehon åkte in till samhället för att handlasedan 18393nästan en­bart i sammansättn. (vetenskaplig) förening admin.allmän kulturVitterhetssamhälletäv. om (den informella) mängden av alla personer med viss funktionforskarsamhälletsedan 1729Det starka samhället.(Socialdemokratisk) beteckning på (visionen om) det goda välfärdssamhället