SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`hällelig adjektiv ~t sam|­hälle·ligsom har att göra med samhälls­livet admin.af.samh.samhällelig servicesamhälleliga pliktersamhälleliga miss­förhållandenäv. mer in­skränktsom har att göra med staten i samhällelig ägosamhällelig kontroll över närings­livetsedan 1843jfr fornsv. samhäldeliker ’över­ens’