SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`hällsarbete substantiv ~t sam·hälls|­arbet·etarbete in­om statlig och kommunal tjänst i mots. till arbete in­om det privata närings­livet arb.samh.ibl. spec. om arbete med socialt under­privilegieradefält­assistenterna bedriver ett viktigt samhällsarbeteibl. om (mer el. mindre ideellt) arbete med samhälls­problem i mots. till yrkes­arbeteett vuxen­liv som inne­bär föräldra­ansvar, förvärvs­arbete och samhällsarbetesedan 1850