SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`hällsvarelse substantiv ~n ~r sam·hälls|­var·els·envarelse som lever i ngn form av sam­hälle samh.människan som individ och samhällsvarelsede flesta djur är samhällsvarelsersedan 1782