SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sam`körning substantiv ~en ~ar sam|­kör·ning·en1drivande av flera enheter in­om samma verksamhet el. samma enhet in­om o­lika verksamheter tekn.samkörning (av ngt/ngra)sedan 19242(data­maskinell) jäm­förelse av upp­gifterna i o­lika register vanligen i syfte att upp­täcka o­egentligheter i större skala databehandl.många an­ser att samkörning av data­register är ett hot mot den personliga integritetensamkörning (av ngt/ngra) (med ngt/ngra)sedan 1965