SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
samma [sam´ael.sam`a] pronomen, maskulinum samme som är lika med den/det tidigare (eller senare) nämnda Nollen annan tavla av samme målarehan föddes 1939, samma år som kriget bröt utspec. för att ut­trycka o­föränderligt till­stånd e.d., ibl. iron. el. klandrandehan har bott vid samma gata hela sitt livständigt samma klago­målall­tid samma gamla byxoribl. med försvagad inne­börd av identitetlika­dan, liknande man har inte samma ambitioner när man blir äldre(det är) sak sammasesak 2 göra det sammavara lik­giltigthotell­rummen var pytte­små men det gjorde det samma efter­som de än­då inte tänkte till­bringa sär­skilt mycket tid där i samma nuse2nu i samma vevase2veva på samma gångse2gång 1 skit samma!seskit vara av samma ullseull vara inne på samma linjeselinje 1 vara på samma våglängdsevåglängd sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. sami, samme, till samber, dvs. det ord som åter­finns i aktsam, nöjsam m.fl. ord på -sam; jfr sam-, sämja