SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
saponifie´ra verb ~de ~t sap·oni·fi·er·arförtvåla kem.saponifiera oljasaponifiera ngtsedan 1837av fra. saponifier med samma betydelse; till lat. sa´po ’tvål’; besl. med 1såpa Subst.:vbid1-308654saponifierande, vbid2-308654saponifiering; vbid3-308654saponifikation