SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sardiska [sa´rd-el.sar´d-] substantiv ~n sardiskor sard·isk·an1knappast plur. en romansk dialekt som talas på Sardinien land.språkvet.sardiskan står än­nu närmare latinet än fastlandsitalienskan(på) sardiskasedan 19032kvinna från Sardinien särsk. vid beskrivning av äldre förh.land.yrk.sedan 1937