SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
se på´ verb såg sett, pres. ser iakt­ta med upp­märksamhet Nollse på nu hur man går till vägade ville inte del­ta utan bara se påse på (ngt)ser man på!det var o­väntat!men ser man på, här kommer han ju! sedan 1404tingsbevis utfärdat av underlagmannen i Västmanland Bengt Nilsson (Svenskt Diplomatarium)fornsv. sea up a, senare se uppå, se