SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sektion [-∫o´n] substantiv ~en ~er sekt·ion·en1en­dera av ett an­tal (under)avdelningar in­om ett system vanligen med viss funktion el. visst verksamhets­område etc. samh.JFRcohyponymenhet 2 sektionschefplaneringssektionvärldsnaturfondens svenska sektionhumanistiska fakultetens språk­vetenskapliga sektionen sektion (av ngt)sedan 1809av lat. sec´tio ’skärning; delning’, till seca´re ’skära’; jfr insekt, sekant, sekatör, vivisektion 2tvär­snitt i figur eller konstruktion mat.JFRcohyponymgenomskärning midskeppssektiontvärsektionäv. om del av ut­rymme e.d.de letade efter sin sektion på läktarenen sektion (av ngt)sedan 16903upp­skärning av lik åld.med.JFRcohyponymobduktion sektion (av ngt)sedan 1664