SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sekula`r- förled sekul·ar-som upp­träder bara en gång på hundra år mindre brukl.Nollsekularsnilleäv.som sker i sam­band med hundraårs­jubileum sekularfestsedan ca 1825av lat. sæcula´ris med samma betydelse; till sekel