SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sena´r substantiv ~en ~er sen·ar·enett latinskt vers­mått den romerska mot­svarigheten till den grek. trimetern litt.vet.sedan 1810av lat. (ver´sus) sena´rius med samma betydelse, till se´ni ’sex var­dera’, till sex´ ’sex’