SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
service [´rvis] substantiv ~n [-en] serv·ic·en1upp­sättning tjänster som ställs till förfogande på visst om­råde; vanligen av före­tag el. organisation, för all­mänheten, kund­kretsen etc. serv.JFRcohyponymbetjäning 1 serviceinriktadservicenäringservicepersonalboendeservicedygnet-runt-servicesamhällsservicesocial servicedet var bra service på hotelletspec. i restaurangsammanhang e.d.JFRcohyponymservering 2 snabb servicekyparna var trötta och servicen dåligservice (till ngn)sedan 1884av eng. service med samma betydelse; jfr servis 2kontroll och under­håll av apparat eller maskin serv.servicekontrakttv-servicehan har lämnat in bilen på service(på) service, service (på ngt)sedan 1925