SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
servicelägenhet [`rvis-] substantiv ~en ~er serv·ice|­läg·en·het·enlägenhet i service­hus samh.servicelägenheten var ut­rustad med trygghets­larmsedan 1975