SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ser´vo substantiv ~n an­ordning som förstärker viss funktion hos maskin och gör den lättare att an­vända t.ex. i broms- el. styr­systemet i bil Nollservobromsservosystemkuggstångsstyrning med servosedan 1897av fra. servo- med samma betydelse; till lat. ser´vus ’slav; tjänare’; jfr servera