SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
shanty [∫än´tiljust sj-ljud] substantiv ~n shanties enkel, med­ryckande (engelsk) arbetssång som sjungs av sjö­män främst för att hålla takten i arbetet arb.musikmannarna sjöng shantyn ”Whisky for my Johnnie” medan de hissade seglensedan 1953av eng. shanty med samma betydelse; till fra. chanter, lat. canta´re ’sjunga’; jfr kantor