SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1si adverb på ena sättet Nolllite si och såse1lite (si) så därsedär 2 än si, än så i­bland på det ena, i­bland på det an­dra sätteto­lika partiers före­trädare har yttrat sig än si, än så i frågan sedan 1842trol. ombildn. av 1
2si substantiv, ingen böjning den sjunde tonen i en dur­skala t.ex. h i C-dur­skalan musiksedan 1645trol. till initial­bokstäverna i Sa´ncte Iohanne´s, in­gående i en lat. hymn som an­vändes vid memorering av ton­skalan; jfr fa