SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si`den substantiv ~et siden·etett dyrbart (ofta glänsande) tyg som vävts av silke e.d. textil.sidenbandsidenscarfsidenslipshelsidenkonstsidenråsidenthaisidenett täcke i tjockt sidensiden och sammeten klänning i rött sidensedan 1573av lågty. siden med samma betydelse; urspr. bildat till lat. se´ta ’(häst)hår; borst’, senare även ’silke’