SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
side´risk adjektiv ~t sider·isksom har att göra med stjärnorna särsk. i fråga om vissa beräkningar som görs i förhållande till dessa och inte i förhållande till solen admin.af.tid.siderisk timvinkelsiderisk omlopps­tidsideriskt årseår sedan 1800till lat. si´dus ’stjärna’