SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si`dled substantiv, ingen böjning sid|­ledmed prep.i riktning åt sidan rum.JFRcohyponymdjupledcohyponymhöjdled man kunde lätt manövrera instrumentet både i höjd­led och sidledäv. bildligt i fråga om an­knytning till ngt system e.d. var­vid det varken gäller över- el. under­ordningvara släkt i sidledi sidledsedan 1876