SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si`dnumrering substantiv ~en ~ar sid|­numr·er·ing·enin­sättning av löpande sid­nummer i text bok.SYN.synonympaginering äv. konkretmanuset var helt preliminärt och saknade sidnumreringsidnumrering (av ngt)sedan 1915