SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si`dovinkel substantiv ~n sidovinklar sido|­vinkl·arvinkel som till­sammans med annan, intilliggande vinkel bildar en hundraåttiogradersvinkel mat.(ngts) sidovinkel, en sidovinkel (till ngt)sedan 1930