SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
signifikant [siŋnifikan´täv.siŋnifikaŋ´t] adjektiv, neutr. ~ signi·fik·antsom ut­gör ett på­fallande tydligt (och i­bland av­slöjande) tecken på visst förhållande statist.partiet teg signifikant nog i flykting­frågan (adv.)särsk. om (skillnader mellan) siffer­värdensom har en grad eller om­fattning som knappast kan bero av slumpen särsk. statist.siffrorna gav ett signifikant ut­slag mot den upp­satta hypotesenpartiets upp­gång från 12 till 14 procent var signifikantsignifikant (för ngn/ngt)sedan 1691