SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
signifikativ [siŋnifikati´väv.siŋ´nifikativ] adjektiv ~t signi·fik·at·ivut­märkande Nolldet var signifikativt för vårt moderna sam­hälle att all verksamhet av­stannade vid el­avbrottetsignifikativ (för ngn/ngt)sedan 1793