SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1sikt substantiv ~en sikt·en1möjlighet att se på längre av­stånd eller i vid vinkel beroende på luftens grad av renhet, före­komst av hinder etc. meteorol.siktdjupsiktförbättringmarksiktgod siktdålig siktha fri siktskymma siktensedan ca 1670av lågty. sicht, ty. Sicht ’seende; an­blick’; till se; jfr försiktig, insikt 2med prep. (visst) av­stånd fram­åt i tiden särsk. vid planering tid.äv.längre av­stånd fram­åt i tiden planera på fem års siktdet gäller att tänka lite på siktpå sikt räknar man med att få i­gen de satsade pengarnapå (ADJ) siktpå kort siktunder den närmaste fram­tidenmålet med försöket är att på kort sikt minska bil­trafiken i inner­staden på lång/längre siktmed tanke på en mer av­lägsen fram­tidpå längre sikt kan det vara för­delaktigt att spara i aktier sedan 1916
2sikt substantiv ~en ~ar sikt·enan­ordning för upp­delning av löst material efter korn­storlek ofta i form av ett upp­spänt nät med fina maskor hush.kokssiktmjölsiktpotatissikten sikt med trä­ramaräv. om produktenrågsiktsedan ca 1430Själens tröstfornsv. sikt; av lågty. sichte med samma betydelse