SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si´lo substantiv ~n, plur. ~r el. ~er äv. ~s silor·nahögt, cylinderformat magasin för spann­mål el. grön­foder jordbr.silotornfodersilotorksilopå sommaren hördes dånet från fläkten i silonäv. om liknande (under­jordisk) an­läggning där (kärnvapen­bärande) raketer förvaras och från vilken de kan skjutas utrobotarna placerades i en silo i Nevadaöknensedan 1825av spa. silo ’sädes­magasin’; av lat. si´rus, grek. siros´ ’rum, grop för vinter­förvaring av jordbruks­produkter’; jfr ensilage