SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sint adjektiv, neutr. ~ vanligen i sammansättn. ilsken mindre brukl.admin.psykol.JFRcohyponymsinnad sint (på ngn), sint (över ngt/att+V/SATS)sedan 1450Skrå-Ordningarfornsv. -sinter; jfr sv. dial. sint(er) ’hågad; förtretad’