SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
si`nuskurva substantiv ~n sinuskurvor sin·us|­kurv·anmatematisk kurva som grafiskt åter­ger sinusfunktionen mat.växel­strömmens variation beskrivs med en sinuskurvasedan 1911jfr ty. Sinuskurve, eng. sine curve